حمایت صبحینک از اولین فستیوال ورزش های رزمی کشور

اولین فستیوال ورزش های رزمی

تبریز شهر اولین ها؛ میزبان اولین فستیوال ورزش های رزمی کشور شد.

مراسم اختتامیه این فستیوال با حمایت صبحینک روز جمعه 26 آبان ماه

در سینما ناجی برگزار شد که صبحینک با اهدای لوح و جوایز نقدی از تمامی

داوران و شرکت کنندگان این فستیوال تجلیل و تشکر کرده است.

صبحینک در راستای رسالت اجتماعی خود به حمایت از فعالیت های ورزشی

و فرهنگی می پردازد تا نقش خود را در ارتقای این مرز و بوم  نشان دهد.

صبحینک حامی ورزش و سلامتی

صبحینک
ارسال دیدگاه